Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

CROWN CDi 1000

CROWN CDi 1000

22.200.000 VND
CROWN CDI 2000

CROWN CDI 2000

29.170.000 VND
CROWN XTi 2002

CROWN XTi 2002

21.200.000 VND
CROWN XTi 4002

CROWN XTi 4002

29.500.000 VND
SOUNDCRAFT EFX8

SOUNDCRAFT EFX8

10.120.000 VND
SOUNDCRAFT EFX12

SOUNDCRAFT EFX12

13.320.000 VND
SOUNDCRAFT MFXi8

SOUNDCRAFT MFXi8

14.630.000 VND
SOUNDCRAFT MFXi12

SOUNDCRAFT MFXi12

16.940.000 VND
SOUNDCRAFT M8

SOUNDCRAFT M8

16.390.000 VND
SOUNDCRAFT M4

SOUNDCRAFT M4

13.090.000 VND
SOUNDCRAFT GB8/48

SOUNDCRAFT GB8/48

Liên hệ
SOUNDCRAFT GB8/40

SOUNDCRAFT GB8/40

193.600.000 VND
SOUNDCRAFT GB8/32

SOUNDCRAFT GB8/32

151.800.000 VND
SOUNDCRAFT GB8/24

SOUNDCRAFT GB8/24

117.700.000 VND
SOUNDCRAFT GB4/32

SOUNDCRAFT GB4/32

116.600.000 VND
SOUNDCRAFT GB4/40

SOUNDCRAFT GB4/40

138.600.000 VND
SOUNDCRAFT GB4/24

SOUNDCRAFT GB4/24

91.300.000 VND
SOUNDCRAFT GB4/16

SOUNDCRAFT GB4/16

58.300.000 VND
SOUNDCRAFT GB2/32

SOUNDCRAFT GB2/32

73.590.000 VND
SOUNDCRAFT GB2/24

SOUNDCRAFT GB2/24

59.400.000 VND
SOUNDCRAFT GB2/16

SOUNDCRAFT GB2/16

46.860.000 VND
SOUNDCRAFT GB2R/12

SOUNDCRAFT GB2R/12

38.500.000 VND
SOUNDCRAFT LX7II/32

SOUNDCRAFT LX7II/32

50.600.000 VND
SOUNDCRAFT LX7II/24

SOUNDCRAFT LX7II/24

41.800.000 VND
SOUNDCRAFT LX7II/16

SOUNDCRAFT LX7II/16

33.000.000 VND
SOUNDCRAFT FX16ii

SOUNDCRAFT FX16ii

24.200.000 VND
SOUNDCRAFT MFXi20

SOUNDCRAFT MFXi20

21.560.000 VND
SOUNDCRAFT MPMi20

SOUNDCRAFT MPMi20

18.480.000 VND
SOUNDCRAFT MPMi12

SOUNDCRAFT MPMi12

13.860.000 VND
SOUNDCRAFT EPM12

SOUNDCRAFT EPM12

9.460.000 VND
SOUNDCRAFT EPM8

SOUNDCRAFT EPM8

7.480.000 VND
SOUNDCRAFT EPM6

SOUNDCRAFT EPM6

6.490.000 VND
MA 12000i

MA 12000i

118.800.000 VND
MA 9000i

MA 9000i

94.380.000 VND
MA 5000i

MA 5000i

77.440.000 VND
XLS 2500

XLS 2500

17.380.000 VND
XLS 2000

XLS 2000

13.200.000 VND
XLS 1500

XLS 1500

Liên hệ
XLS 1000

XLS 1000

8.580.000 VND
CTs 8200A

CTs 8200A

59.950.000 VND
CTs 4200A

CTs 4200A

41.800.000 VND
CTs 3000

CTs 3000

62.700.000 VND
CTs 2000

CTs 2000

41.580.000 VND
CTs 1200

CTs 1200

35.200.000 VND
28M

28M

Liên hệ
14M

14M

8.750.000 VND
1160A

1160A

Liên hệ
280A

280A

13.240.000 VND
180A

180A

10.100.000 VND
CT 8150

CT 8150

54.190.000 VND
CROWN CT 875

CROWN CT 875

29.510.000 VND
CROWN 1160MA

CROWN 1160MA

15.930.000 VND
2 » ( 2 ) Di chuyển đến trang

  © 2022 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia