Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

K181DJ

K181DJ

4.700.000 VND
K240MKII

K240MKII

4.400.000 VND
K171MkII

K171MkII

3.520.000 VND
AKG K 77

AKG K 77

1.320.000 VND
K81 DJ

K81 DJ

1.760.000 VND

  © 2019 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:    Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:   091 550 8880  -  0995 666 555  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0995 666 555                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    0995 666 555     

 

            logo_pro_asia