microphone.vn
sale_m1
Gọi mua hàng
Giỏ hàng

Phụ kiện

 • Tay mic BBS E-500 GS

  Tay mic BBS E-500 GS

  VND
  (5)
 • Tay mic BBS E-250 GS

  Tay mic BBS E-250 GS

  VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Tay mic BBS S-550

  Tay mic BBS S-550

  0 VND
  (1)
 • Tay mic BBS S-130

  Tay mic BBS S-130

  0 VND
  (1)
 • Tay mic S-220

  Tay mic S-220

  VND
  (1)
 • Tay mic BBS U-666

  Tay mic BBS U-666

  VND
  (2)
 • Tay mic BBS S-360

  Tay mic BBS S-360

  VND
  (1)
 • Tay mic BBS S-350

  Tay mic BBS S-350

  VND
  (1)
 • Tay mic BBS S-330

  Tay mic BBS S-330

  VND
  (1)
 • Tay mic BBS U-4520

  Tay mic BBS U-4520

  VND
  (1)
 • Tay mic BBS K-150

  Tay mic BBS K-150

  VND
  (1)
 • Tay mic BBS E-198

  Tay mic BBS E-198

  VND
  (1)
 • Củ mic BBS E-500

  Củ mic BBS E-500

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic BBS E-250

  Củ mic BBS E-250

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic BBS U-4520

  Củ mic BBS U-4520

  0 VND
  Sử dụng cho các model: BBS K-150, BBS U-4120, BBS U-4520
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic U-666

  Củ mic U-666

  0 VND
  Sử dụng cho các model: BBS U-666 và BBS GS-111
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic BBS S-130

  Củ mic BBS S-130

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic BBS S-360

  Củ mic BBS S-360

  0 VND

  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (2)
 • Củ mic BBS S-220

  Củ mic BBS S-220

  0 VND
  Dùng chung cho các model: BBS S-220 và BBS S-350
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic BBS U-4120

  Củ mic BBS U-4120

  0 VND
  Sử dụng cho các model: BBS K-150, BBS U-4120, BBS U-4520
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic BBS B7

  Củ mic BBS B7

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic BBS VIP 222

  Củ mic BBS VIP 222

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic E-138

  Củ mic E-138

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic BBS K-100

  Củ mic BBS K-100

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Củ mic BBS K-150

  Củ mic BBS K-150

  0 VND
  Sử dụng cho các model: BBS K-150, BBS U-4120, BBS U-4520
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS U-666

  Chụp mic BBS U-666

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (3)
 • Chụp mic BBS S-550

  Chụp mic BBS S-550

  0 VND
  Dùng chung cho các model: BBS S-350 và BBS S-550
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS S-360

  Chụp mic BBS S-360

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (0)
 • Chụp mic BBS S-330

  Chụp mic BBS S-330

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS S-329

  Chụp mic BBS S-329

  0 VND
  Dùng chung cho model: S-329 và B-520
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (2)
 • Chụp mic BBS S-220

  Chụp mic BBS S-220

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS S-130

  Chụp mic BBS S-130

  0 VND
  Dùng chung cho các model: BBS E-500 GS và BBS S-130 GS
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS K-100

  Chụp mic BBS K-100

  0 VND
  Dùng chung cho các model: BBS K-100/ K-200 / K-300 / 4100 / 4500/ F-10 / 5000A / Vip-222
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS K-80

  Chụp mic BBS K-80

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS F-30

  Chụp mic BBS F-30

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS E-500

  Chụp mic BBS E-500

  0 VND
  Dùng chung cho các model: BBS E-500 GS và BBS S-130 GS
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
   
  (1)
 • Chụp mic BBS E-250

  Chụp mic BBS E-250

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS B-13

  Chụp mic BBS B-13

  0 VND
  Dùng chung cho các model: BBS B-13 và BBS S-220
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS B-05

  Chụp mic BBS B-05

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chụp mic BBS U-4520

  Chụp mic BBS U-4520

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Chống lăn Mic

  Chống lăn Mic

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (3)
 • Đuôi mic BBS K-150

  Đuôi mic BBS K-150

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Đuôi mic BBS S-330

  Đuôi mic BBS S-330

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Đuôi mic BBS U-666

  Đuôi mic BBS U-666

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Đuôi mic BBS K-100

  Đuôi mic BBS K-100

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Đuôi mic BBS S-360

  Đuôi mic BBS S-360

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Đuôi mic BBS S-350

  Đuôi mic BBS S-350

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Đuôi mic BBS S-220 GS

  Đuôi mic BBS S-220 GS

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Đuôi mic BBS E-500 GS

  Đuôi mic BBS E-500 GS

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
 • Đuôi mic BBS E-250 GS

  Đuôi mic BBS E-250 GS

  0 VND
  Sản phẩm hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Pro Asia Electronics    -   www.bbsprosound.vn
  (1)
2 » ( 2 )
dh_2
ĐẶT HÀNG ONLINE
car_5
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM

cash_11
THANH TOÁN COD

THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PRO ASIA

Địa chỉ:  5 / 57  ngõ  41  Đặng Phúc Thông

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 22 666 555 - 0995 666 555

Email: [email protected]

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
CHÍNH SÁCH CHUNG
NHÃN HIỆU # LIÊN KẾT

pro_asia_electronics

Pro Asia Electronics là công ty nhập khẩu và phân phối thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Sứ mệnh của Pro Asia Electronics là cung cấp tới khách hàng những sản phẩm được nhập khẩu chính hãng với chất lượng được đảm bảo và chế độ bảo hành từ nhà sản xuất. Copyright © 2012-2023 Pro Asia Electronics - Công ty TNHH điện tử Pro Asia. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Điện thoại: 024 22 666 555. Email: [email protected].