Hotline: 024 22 666 555 - 091 550 8880        

 

 

   

Micro AKG D 7

Micro AKG D 7

5.280.000 VND
Micro AKG C 5

Micro AKG C 5

5.940.000 VND
Micro AKG D 5 S

Micro AKG D 5 S

3.050.000 VND
Micro AKG D 5

Micro AKG D 5

2.800.000 VND
Micro AKG Elle C

Micro AKG Elle C

4.840.000 VND
Micro AKG P 5 S

Micro AKG P 5 S

1.500.000 VND
Micro AKG P 4

Micro AKG P 4

2.800.000 VND
Micro AKG P 3 S

Micro AKG P 3 S

1.280.000 VND
Micro AKG P2

Micro AKG P2

3.300.000 VND
Micro AKG D 88 S

Micro AKG D 88 S

1.900.000 VND
Micro AKG D 77 S

Micro AKG D 77 S

1.760.000 VND
Micro AKG D 55 S

Micro AKG D 55 S

1.100.000 VND
Micro AKG D 44 S

Micro AKG D 44 S

880.000 VND

  © 2023 Pro Asia Electronics Co.,Ltd.                  All rights reserved.  

  Địa chỉ:     Số 08/06 Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.                          Điện thoại:    0191 550 8880     -     091 550 8880  

  Hotline:      024 22 666 555          -          0915508880                Email: info@microphone.vn                 Website: www.microphone.vn

 Tư vấn khách hàng   

    091 550 8880     

 

            logo_pro_asia