microphone.vn
sale_m1
Gọi mua hàng
Giỏ hàng

EVOLUTION G3

 • SENNHEISER EW 145 G3

  SENNHEISER EW 145 G3

  0 VND
  Great sounding vocal set for the 1.8 GHz band: SKM 100-845 G3-1G8 feedback-rejecting super-cardioid vocal microphone for a vivid voice reproduction, EM 100 G3-1G8 true diversity receiver, MZQ 1 microphone clip.
  (1)
 • SENNHEISER EW 135 G3

  SENNHEISER EW 135 G3

  0 VND
  Reliable, robust vocal set fit for every style of music: SKM 100-835 G3 cardioid vocal microphone, EM 100 G3 true diversity receiver with backlit graphic display, MZQ 1 microphone clip.
  (2)
 • SENNHEISER EW 165 G3

  SENNHEISER EW 165 G3

  0 VND
  Vocal set with fabulous sound: SKM 100-865 G3 – a top-notch super-cardioid vocal microphone, EM 100 G3 receiver with true diversity technology for highest reception quality, MZQ 1 microphone clip.
  (1)
 • SENNHEISER EW 135 G3-1G8

  SENNHEISER EW 135 G3-1G8

  0 VND
  Versatile, robust vocal set for the 1.8 GHz band: SKM 100-835 G3-1G8 cardioid vocal microphone, EM 100 G3-1G8 true diversity receiver with backlit graphic display, MZQ 1 microphone clip.
  (2)
 • SENNHEISER EW 152 G3

  SENNHEISER EW 152 G3

  0 VND
  (1)
 • SENNHEISER EW 300 IEM G3

  SENNHEISER EW 300 IEM G3

  0 VND
  In-ear monitoring set: ear-canal phones with various ear-fitting pads, adaptive diversity receiver for high reception quality. Remote-controllable via "Wireless Systems Manager".
  (1)
 • SENNHEISER EW 152 G3-1G8

  SENNHEISER EW 152 G3-1G8

  0 VND
  Powerful presentation set for the 1.8 GHz band: ME 3-ew headset with pop-insensitive cardioid microphone, EM 100 G3-1G8 true diversity receiver for highest reception quality, robust SK 100 G3-1G8 bodypack transmitter.
  (1)
 • SENNHEISER EW 312 G3

  SENNHEISER EW 312 G3

  0 VND
  Presentation set for optimum speech intelligibility: Unobtrusive ME 2 cardioid omni-directional clip-on microphone, robust SK 300 G3 bodypack transmitter, EM 300 G3 true diversity receiver for highest reception quality.
  (1)
 • SENNHEISER EW 145 G3-1G8

  SENNHEISER EW 145 G3-1G8

  0 VND
  Vocal system with super-cardioid dynamic capsule
 • SENNHEISER EW 165 G3-1G8

  SENNHEISER EW 165 G3-1G8

  0 VND
  Vocal set with fabulous sound for the 1.8 GHz band: SKM 100-865 G3-1G8 – a top-notch super-cardioid vocal microphone, EM 100 G3-1G8 receiver with true diversity technology for highest reception quality, MZQ 1 microphone clip.
  (1)
 • SENNHEISER EW 335 G3

  SENNHEISER EW 335 G3

  0 VND
  Versatile presentation set: Powerful SKM 300-835 G3 cardioid handheld mic with programmable Mute button, EM 300 G3 true diversity receiver with 1680 tuneable UHF frequencies.
  (3)
 • SENNHEISER EW 345 G3

  SENNHEISER EW 345 G3

  0 VND
  Presentation set with high-quality microphone capsule: Super-cardioid SKM 300-845 G3 handheld mic with gripping sound, EM 300 G3 true diversity receiver with 1680 tuneable UHF frequencies, MZQ 1 microphone clip.
 • SENNHEISER EW 500-965 G3

  SENNHEISER EW 500-965 G3

  0 VND
  Top-notch vocal set: Outstanding large-diaphragm true condenser cardioid/super-cardioid SKM 500-965 G3 handheld mic for impressive vocal pick-up, EM 500 G3 true diversity receiver for highest reception quality.
  (1)
 • SENNHEISER EW 500-945 G3

  SENNHEISER EW 500-945 G3

  0 VND
  Vocal system with super-cardioid dynamic microphone
  (2)
 • SENNHEISER EW 500-935 G3

  SENNHEISER EW 500-935 G3

  0 VND
  Vocal set with legendary microphone capsule: stage-proven cardioid SKM 500-935 G3 handheld mic, EM 500 G3 receiver with true diversity technology for highest reception quality, MZQ 1 microphone clip.
  (1)
 • SENNHEISER EW 365 G3

  SENNHEISER EW 365 G3

  0 VND
  Excellent presentation set: Outstanding super-cardioid SKM 300-865 G3 handheld mic, EM 300 G3 receiver with true diversity technology for highest reception quality.
  (1)
 • SENNHEISER EW 300-2 IEM G3

  SENNHEISER EW 300-2 IEM G3

  0 VND
  In-ear monitoring double-set: ear-canal phones with various ear-fitting pads, adaptive diversity receiver for high reception quality. Remote-controllable via "Wireless Systems Manager".
 • SENNHEISER EW 100-935 G3

  SENNHEISER EW 100-935 G3

  0 VND
  Vocal set with a powerful natural sound that stands out even in a noisy stage environment: SKM 100-935 G3 dynamic cardioid stage microphone, EM 100 G3 true diversity receiver, MZQ 1 microphone clip.
  (1)
 • SENNHEISER EW 572 G3

  SENNHEISER EW 572 G3

  0 VND
  Instrument set with cable emulator and silent configuration modus: EM 500 G3 true diversity receiver, SK 500 G3 bodypack transmitter, CI 1 instrument cable. Remote-controllable via "Wireless Systems Manager
  (1)
 • SENNHEISER EW 512 G3

  SENNHEISER EW 512 G3

  0 VND
  Presentation set with high-quality microphone: Stage-proven omni-directional MKE 2-ew clip-on mic, EM 500 G3 true diversity receiver, and SK 500 G3 bodypack transmitter with metal housing.
  (1)
 • SENNHEISER EW 100-945 G3-1G8

  SENNHEISER EW 100-945 G3-1G8

  0 VND
  Vocal set with a clear-contoured, prominent voice reproduction for the 1.8 GHz band: SKM 100-945 G3-1G8 super-cardioid vocal microphone, true diversity receiver EM 100 G3-1G8, MZQ 1 microphone clip.
  (1)
 • SENNHEISER EW 100-935 G3-1G8

  SENNHEISER EW 100-935 G3-1G8

  0 VND
  Vocal set for the 1.8 GHz band with a powerful, natural sound standing out even in a noisy stage environment: SKM 100-935 G3-1G8 dynamic cardioid stage microphone, EM 100 G3-1G8 true diversity receiver, MZQ 1 microphone clip.
  (1)
 • SENNHEISER EW 352 G3

  SENNHEISER EW 352 G3

  0 VND
  Presentation set with powerful sound: Cardioid headset mic ME 3-ew, EM 300 G3 true diversity receiver, SK 300 G3 bodypack transmitter with metal housing. Remote-controllable via "Wireless Systems Manager"
  (1)
 • SENNHEISER EW 322 G3

  SENNHEISER EW 322 G3

  0 VND
  Feedback-rejecting, powerful sounding presentation set: ME 4 miniature cardioid clip-on microphone, robust SK 300 G3 bodypack transmitter, EM 300 G3 true diversity receiver for highest reception quality.
  (1)
 • SENNHEISER EW 172 G3-1G8

  SENNHEISER EW 172 G3-1G8

  0 VND
  Instrument set with cable emulator for the 1.8 GHz band: EM 100 G3-1G8 true diversity receiver, SK 100 G3-1G8 bodypack transmitter, CI 1 instrument cable. Guitar tuner function. AF frequency response starting at 25 Hz.
  (1)
 • SENNHEISER EW 112 G3-1G8

  SENNHEISER EW 112 G3-1G8

  0 VND
  Reliable presentation set for the 1.8 GHz band: EM 100 G3-1G8 true diversity receiver, SK 100 G3-1G8 bodypack transmitter, and unobtrusive omnidirectional ME 2 clip-on microphone with outstanding speech intelligibility.
  (1)
 • SENNHEISEREW 172 G3

  SENNHEISEREW 172 G3

  0 VND
  Instrument set with cable emulator for individual sound adjustment: EM 100 G3 true diversity receiver, SK 100 G3 bodypack transmitter, CI 1 instrument cable. Guitar tuner function. AF frequency response starting at 25 Hz.
  (1)
 • SENNHEISER EW 135-P G3

  SENNHEISER EW 135-P G3

  0 VND
  Flexible reporting set: SKM 100-835 G3 cardioid handheld microphone for a professional sound free of ambient noise, EK 100 G3 adaptive diversity receiver with 1680 tunable UHF frequencies, MZQ 1 microphone clip.
  (1)
 • SENNHEISER EW 122 G3

  SENNHEISER EW 122 G3

  0 VND
  High-quality presentation set: ME 4 cardioid clip-on microphone for prominent voice reproduction free of background noise, EM 100 G3 true diversity receiver, SK 100 G3 bodypack transmitter.
  (1)
 • SENNHEISER EW 122-P G3

  SENNHEISER EW 122-P G3

  0 VND
  High-quality reporting set: ME 4 cardioid clip-on microphone for prominent voice reproduction free of background noise, EK 100 G3 adaptive diversity receiver, SK 100 G3 bodypack transmitter.
  (1)
 • SENNHEISER EW 122 G3-1G8

  SENNHEISER EW 122 G3-1G8

  0 VND
  High-quality presentation set for the 1.8 GHz band: ME 4 cardioid clip-on microphone for prominent voice reproduction free of background noise, EM 100 G3-1G8 true diversity receiver, SK 100 G3-1G8 bodypack transmitter.
  (1)
 • SENNHEISER EW 112 G3

  SENNHEISER EW 112 G3

  0 VND
  Flexible ENG set for indoors and outdoors: EM 100 G3 adaptive diversity receiver, SK 100 G3 bodypack transmitter, ME 2 clip-on microphone, and the SKP 100 G3 plug-on transmitter that turns any XLR mic into a wireless one.
  (1)
 • SENNHEISER ew 112-p G3

  SENNHEISER ew 112-p G3

  0 VND
  Robust, user-friendly, and comprehensively equipped reporting set: EK 100 G3 adaptive diversity receiver, SK 100 G3 bodypack transmitter with Mute function, ME 2 cardioid clip-on microphone.
 • SENNHEISER EW 100-ENG G3

  SENNHEISER EW 100-ENG G3

  0 VND
  Flexible ENG set for indoors and outdoors: EK 100 G3 adaptive diversity receiver, SK 100 G3 bodypack transmitter, ME 2 clip-on microphone, and the SKP 100 G3 plug-on transmitter that turns any XLR mic into a wireless one.
  (1)
dh_2
ĐẶT HÀNG ONLINE
car_5
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM

cash_11
THANH TOÁN COD

THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PRO ASIA

Số 8 ngách 21/2/6 đường Đặng Phúc Thông

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:  024 22 666 555  -  0995 666 555

Email: info@proasiagroup.com

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
CHÍNH SÁCH CHUNG
NHÃN HIỆU # LIÊN KẾT

pro_asia_electronics

Pro Asia Electronics được thành lập vào năm 2012 là công ty nhập khẩu và phân phối thiết bị âm thanh chuyên nghiệp có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Sứ mệnh của Pro Asia Electronics là cung cấp tới khách hàng những sản phẩm được nhập khẩu chính hãng với chất lượng được đảm bảo và chế độ bảo hành từ nhà sản xuất. Copyright © 2012-2023 Pro Asia Electronics - Công ty TNHH điện tử Pro Asia. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Điện thoại: 024 22 666 555. Email: info@proasiagroup.com.